Kapcsolat

Az alapítvány neve: Sri Chinmoy Alapítvány az egészséges életmód, a tömegsportok és a békét szolgáló tevékenységek támogatására.

Az alapítvány rövidített neve: Sri Chinmoy Alapítvány

székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 61. III.em.19.

email: info@srichinmoyalapitvany.hu

adószám: 18047273-1-42

 

bankszámlaszám:        UniCredit Bank Hungary Zrt.

10918001-00000078-39090002

IBAN:             HU87 1091 8001 0000 0078 3909 0002

BIC:                BACXHUHB

 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú (2000. 08. 05 óta)

A közhasznúságról rendelkező végzés:  11.Pk.69530/92/11

Alapítvány nyilvántartási száma (Fővárosi Bíróságon): 3864


 

A Sri Chinmoy Alapítvány legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, amelynek létszáma 3 fő,

és az alábbi tagokból áll.

 

Elnök:         Szeidemann János

Tagok:        Pálinkásiné Bathó Márta

Rongits Gábor

 

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.