Budapest 2011 – MÚOSZ

Sri Chinmoy eredeti Jharna Kala festményei kerülnek kiállításra a budapest MÚOSZ Székházban 2011. február 9. és február 28. között.

A megnyitó ünnepségre február 9.-én 16 órakor került sor, ahol Dr. Fülöp Sándor, a magyarországi Sri Chinmoy Alapítvány alapítója köszöntötte a vendégeket.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_01

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy vendégeink között üdvözölhettük Zsigmond Attilát, a Budapest Galéria Főigazgatóját, és Vadász Györgyöt, Kossuth- és Ybl díjas építészt.

Ezt követően Mr. Gauri Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövete mondott szívből jövő köszöntőt.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_02

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_03

Idézet a köszöntő beszédből:

“Jó napot kívánok! Mindenek előtt hadd mondjam el, nagyon örülök, hogy ennyi embert látok itt, nem számítottam egy ilyen nagy összejövetelre. Dr. Fülöp Sándor, az Alapítvány munkatársai és kedves magyar barátaim. Számomra személyesen ez egy nagyon fontos esemény, mert korábbi mongóliai megbízatásom alkalmával két maratont is szerveztem, hogy Sri Chinmoy gondolatait és életfilozófiáját megünnepeljük, és ő akkor még életben volt.
Ahogy tudják Sri Chinmoy 1931-ben született Indiában, valahol egy nagyon kis faluban, Chittagongban, ami a mai Bangladesh területén fekszik. (…)
1964-ben költözött New York-ba, és élete hátralevő részét az Egyesült Államokban töltötte. Ő valóban egy rendkívüli ember volt, nagy tehetség, egy géniusz, aki évszázadok során csak egyszer születik. Mindannyian tudjátok, hogy ő mit teremtett és mit tett, én csak néhány számot mondanék el. 1500 könyvet írt, 150 ezer verset, 20 ezer dalt komponált, és megközelítőleg 200 ezer festményt alkotott, és a béke érdekében 800 koncertet adott világszerte. Az ő alapvető üzenete ez volt: egyszerű élet, békés együttélés más emberi lényekkel és a természettel, és hogy érjünk el belső békét és boldogságot.
Mindamellett, hogy egy rendkívüli tehetséggel megáldott ember volt, ő egy spirituális lélek volt. Támogatta a spiritualitás eszméjét, a béke és a harmónia eszméjét, és egész életét annak szentelte, hogy testvériséget teremtsen bolygónk minden lakója között. 
Valóban hálás vagyok a budapesti Sri Chinmoy Alapítványnak, hogy képviselik ezt az eszmét, és megszervezték ezt a csodálatos kiállítást. És természetesen mindannyiótoknak hálás vagyok, akik ma itt nagy számban jelen vagytok. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hisztek az ő gondolataiban, az üzenetében, a békéről és spiritualitásról szóló eszményében. Köszönöm szépen!”


sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_04

Mr. Gauri Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövetének bejegyzése a kiállítás vendégkönyvébe:

“Öröm volt számomra, hogy részt vehettem Sri Chinmoy festményeinek kiállításán, melyet a magyar Sri Chinmoy Alapítvány szervezett. Csodálatos dolog támogatni Sri Chinmoy eszményeit a békéről, szeretetről, harmóniáról és boldogságról.”

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_05

A kiállítást Vészabónoémi festőművésznő nyitotta meg.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_06

Vészabónoémi festőművésznő megnyitó beszéde:

“Hol a boldogság mostanában?

Vajon hányszor hangzott el ez a kérdés az évezredek alatt?
És sokukban fölmerült-e, hogy hol lakik a boldogság? És megtalálhatom valahol?
Igen. Csak önmagamban kell keresnem, nem kívül a világban. Hiszen, ha látom a tejutat, az azért van, mert az én lelkemben is létezik. Vissza kéne már térnünk a forráshoz, a víz tiszta ízéhez. Azt mondom, vissza. Mert onnan jövünk, ott kell lelkünknek megedződni, és oda érkezünk az út végén.
De úticélunk, itt a föld nevű bolygón maga az élet. Keresni a ránk szabott ösvényt és végigmenni rajta. Lehetőleg egyenes derékkal, tisztességgel.


sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_07

Mindenkiben ott lakik a boldogság. S akinek van szeme a látásra, tudja és érzi. Tudom, nem könnyű feladat, hiszen a rohanó világ tele van tragédiákkal, kétséggel, szenvedéssel és félelemmel. Katasztrófák szegélyezik utunkat, de belső kertjeinkben béke van és szeretet. Persze oda el kell jutni, meg kell érni erre a nemes felfedezésre. Az élet olyan, mint a tenger felszíne: viharos, nyugtalan, de ha mélyére merülünk, ott végtelen csönd és béke honol. A kétség az ember meddő küzdelme a külső világban, a törekvés, a szeretet, az önátadás a kereső ember gyümölcsöző hite saját magában.
‘Képességeinknek nincsenek határai, mert a határtalan isteni bennünk van.’ – hirdette Sri Chinmoy a béke embere. Kék madár ő, aki egész életét a legmagasztosabb célnak szentelte. Békességet, szeretetet, örömöt hozott a világba. Ez volt a feladata: fényt gyújtani az emberi szívekben. Modernkori Prométheusz, aki elhozta az égi tüzet a földre. A béke tüzét, a szeretet tüzét.
Fáklya, aki az ember isteni természetét énekli, festményeivel, dalaival, futásával, hiszen Teremtőnk a maga hasonlatosságára formált mindannyiunkat, de hogy ezt megértsük belső vadonjainkat kell fölfedeznünk és megtisztítanunk, belső folyóinkon kell hajóznunk. A fény felé kell rohannunk.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_08

Festményei megszólítanak, kacagnak, mesélnek, dúdolnak. Erejük van, de szelíd erő ez, mert nem az ész által inspirált alkotások, hanem a szív vezérelte a mester kezét. Képei  lenyomatok, lélek-pillanatok, álom-ábrázolások, csillagképek. Néha úgy látom, testem szövetei, aztán meg elém fut a világmindenség, máskor meg égi rétek, madárrajok, lángok, tánc… de minden a fény felé lebeg. A Sri Chinmoy által festett kb. 150.000 kép a belső világ végtelen gazdagságát, sokszínű valóságát fejezi ki. Fetészetét “Jharna-Kala” névvel illeti, ami bengáli nyelven Forrásművészetet jelent. Forrást, amely tiszta és spontán lelkesedéssel tör felszínre, mindig erőlködés nélkül. Hiszen egy kereső alkotó mindig olyat fest, ami mélyen, belülről jön, ami által nézőit inspirálhatja, úgy ahogyan ő maga is megihletett. Azt reméli, hogy képei arra ösztönzik majd az embereket, hogy egy pillanatra megálljanak, s valami fényességet találjanak lelkük egén. Igen, emeljük föl szíveinket, tekintetünket az égre. Ahol milliónyi madár repül és végtelen szabadságuk megtanít arra, hogy a mi lényünk is szabadon szárnyalhat életünk horizontján. Hallják a szárnysuhogásukat, éneküket, hívó szavukat?
Keressék a szeretetükkel, hiszen ha az az univerzum kötőanyaga, amely összefűz bennünket, aranyháló, amely nem enged belezuhanni a sötétségbe. Bár meglehetősen szakadozott mostanában.
Sri Chinmoy Híd ég és föld között. Utat mutat nekünk keresőknek, tisztán, egyszerűen, gyermeki ártatlansággal.
Azt mondja: ‘Egy folyó áramlik benned és rajtad keresztül, mely az öröm üzenetét hordozza. A valódi belső örömöd magad teremted. Mélyen a szívedben egy virág van. S e virág neve tisztaság.’
Vigyázzanak rá!
Nézzék káprázó színeit, virág-madarait, égi tündéreit. Micsoda ragyogás rejlik a falakon!
Mindenkinek üzen, hiszen mindannyian megtaláljuk festményein a nekünk szóló imát. Összetartozunk e nagy fényességben, mert minden egy! Ami lent van az a föntihez hasonló.
Visszatükröződik bennem a világ vagy én hordozom magamban?

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_09

Hol a boldogság mostanában?
A Mester tudta a választ, és arra törekedett egész életén át, hogy az embereket szolgálja alázattal, lelkesedéssel. Egy álom miatt született Indiában, az értől indult és eljutott a nagy óceánig.

Spirituális közösségben nőtt fel majd 1964-ben egy belső utasításra New York-ba költözött, hogy belső gazdagságát megossza a nyugati harmóniát kereső emberekkel. Példátlan sokoldalúságával inspirálta a világot. Több száz koncertet tartott, előadásai megtöltötték a legnevesebb színház- és kiállítótermeket. Képei szerepeltek például a párizsi Louvre-ban, az ENSZ New York-i székházában, a Carnegie Hallban, a Harward Egyetemen, a bécsi Künstlerhausban.
1970-től nyilvános békemeditációkat tartott az ENSZ székházában, és elindította a Világharmónia Futást, amelyet ma már a föld 140 országában megrendeznek.
II. János Pál pápa, Teréz Anya, Mihail Gorbacsov, Leonard Bernstein és számos nagy vezető elragadtatással nyilatkozott róla, és a huszadik század első globális emberének, a béke nagykövetének nevezték. Államelnökök, politikusok kérték tanácsát, szeretetét – és Ő adott. Mindenkinek. Szárnyaló hitet, örömöket, hogy érdemes, mert Istennek futásunkban kedve telik.
Egy álom miatt született és álommá változtatta követői életét.
Szerette Magyarországot és imádkozott értünk. 2007. október 11-én távozott a földi világból. Letelt a küldetése. Átadta tanítványainak tudását, belső vezetőként velük marad és egyengeti útjukat.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_10

A szeretete itt maradt örökségül nekünk.
Nyissátok hát ki szívetek ajtaját, mert drága vendégek kopogtatnak: az öröm és a harmónia várnak szent türelemmel, hogy beengedjétek őket belső termeitekbe. De szív-kapuitokat nektek kell sarkig tárnotok !

S végezetül Sri Chinmoy üzenete Mindannyiótoknak: “Boldogok akartok lenni? Szeressetek fáradhatatlanul.”

A szívből fakadó köszöntő után Mandu és Visuddhi adott koncertet Sri Chinmoy dalaiból. Két különleges hangszert szólaltattak meg: kínai hegedű (erhu) és hárfa.

 

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_11

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_12

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_13

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_14

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_15

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_16

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_17

A koncertet követően Székely Máté adott elő Sri Chinmoy verseiből, melyek itt olvashatóak.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_18

A megnyitón résztvevők egy videót is megtekinthettek, mely röviden bemutatta Sri Chinmoy életét.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_19

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_20

A kiállítás megnyitóját nagy érdeklődés kísérte.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_21

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_22

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_23

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_24

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_25

Neves látogató tisztelte meg jelenlétével a  kiállítást:

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_26

Külön megtiszteltetésnek érezzük, hogy bár a megnyitón személyesen nem tudott részt venni, de február 22-én este ellátogatott kiállításunkra Erdős André, neves diplomata, hazánk korábbi állandó ENSZ nagykövete, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_27

Sri Chinmoy-jal többször is személyesen találkozott az 1990-es évektől kezdve.
Legutóbb 2005-ben Párizsban egy UNESCO-ban tartott rendezvényen.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_28

Erdős André és Sri Chinmoy (2005, Párizs)

Erdős André ekkor hazánk franciaországi nagykövete volt.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_29

A nagykövet úr az alábbi sorokat írta a kiállítás vendégkönyvébe:
 
“Nagyon örültem, hogy ismét megérinthetett Sri Chinmoy személyisége, szellemisége!
A világnak erre egyre nagyobb szüksége van!”
Erdős André


sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_30

Programok a kiállítás alatt

A kiállítás alatt a linzi Sanjher Tara együttes adott koncertet.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_31

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_32

Dr. Fülöp Sándor Gunagriha tartott elődást a meditációról

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_33

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_34

A Sri Chinmoy Alapítvány 28 db keretezett Jharna Kala képet ajándékozott a MÚOSZ székház részére

Az átadó ünnepségen Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke mondott köszöntőt.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_35

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_36

A köszöntő szavak után Szeidemann János, a Sri Chinmoy Alapítvány elnöke mondott beszédet.


sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_37

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_38

Ezt követően Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke, és Dr. Fülöp Sándor, a Sri Chinmoy Alapítvány alapítója aláírták az átadási dokumentumot.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_39 sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_40

Majd az egyik kép szimbolikus átadása következett.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_41

Az átadási ünnepséget koncert követte, ahol Shamita, Bhoiravi és Dohai játszották Sri Chinmoy meditatív kompozícióit.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_42

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_43

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_44

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_45

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_46

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_47

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_48Képek a kiállításról

A kiállítás előterében lévő kis kiállítás röviden bemutatja Sri Chinmoy életét néhány aforizma és Jharna Kala reprodukció kíséretében.

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_49

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_50

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_51

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_52

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_53

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_54

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_55

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_56

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_57

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_58

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_59

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_60

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_61

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_62

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_63

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_64

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_65

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_66

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_67

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_68

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_69

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_70

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_71

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_72

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_73

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_74

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_75

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_76

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_77

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_78

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_79

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_80

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_81

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_82

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_83

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_84

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_85

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_86

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_87

sri_chinmoy_jharna_kala_budapest_2011_88

 

További képek a kiállításról: www.kellegyfotos.hu